Curman SlægtenDen ældst kendte forfader på Curman siden er Hindrich Churländer. Otte slægtled tilbage fra mig. Hvornår og hvor han var født ved jeg ikke. Han var Kornet ved Östgöta rytterne, hvor han gjorde tjeneste i 37 år under Carl IX, Gustav II Adolf og Kristina. Han fik ifølge gavebrev af 27.01.1628 i Dirschau af Gustav II Adolf gården Tuna i Nykils. (Östergötland). Han døde 1644. Hans søn Grels (Gregorius) Hindrichsson kaldte sig også Curman. Han arvede gården og gjorde ligesom flere af sine sønner rusttjeneste for sin gård under Carl X, Carl XI og Carl XII's krige. Han studerede i Uppsala, og blev senere rigsdagsmand. Først fire generationer efter Grels Hindrichsson blev Curman familienavnet. Med Johan Curman uddøde Tuna grenen på mandssiden. Johan Curman var mønster skriver ved Östgöta rytterne og døde i 1798.
Min mormors far var Carl Curman, der blev født 1833 i Sjögesta sogn i Östergötland, hvor has far var landmand. Han blev student i 1853, hvorefter han begyndte at læse medicin. På grund af en øjenskade og på grund af pengemangel tog han job som huslærer i Bohuslän, hvor han arbejdede i to år. I den periode lærte han Lysekil at kende. Samtidig med at Carl Curman læste medicin gik han også til undervisning på kunstakademiet. Carl Curman blev færdig som læge i 1864. Da var han et par dage før blevet udnævnt til professor i plastisk anatomi ved kunstakademiet. Allerede fra 1859 arbejdede han som læge ved badeanlægget i Lysekil, og i 1863 blev der dannet et aktieselskab der skulle bygge et nyt badeanlæg. Carl Curman var primus motor i dette arbejde, og hans ideer prægede bygningerne. Få år senere blev Carl Curman eneejer. I 1873 byggede han sin første bolig i Lysekil. Ideen til boligens udformning havde han fra et ophold i Norge i 50erne. Man kalder det fornordisk stil. Man sværmede for almuen, vikingetiden og sagaerne. Det ser man også i husets indretning, med almuestoffer, specielle møbler og porcelæn. I 1878 blev Carl Curman gift med Calla Liljenroth (født Lundström). Hun havde to børn og for at give plads til dem og tjenestefolkene under sommeropholdene i Lysekil blev Lillstugan bygget. Desværre brændte huset bygget i 1873 Sankt Hans aften 1878, men to år senere i 1880 stod et endnu flottere hus "Storstugan 2" færdig. Billeder af husene og badeanlægget kan ses på linket billeder af husene.
Carl Curman blev i 1879 udnævnt til æresdoktor ved Københavns Universitet.
Carl Curman var en utrolig dygtig fotograf, og pioner indenfor området. Tidligere fandtes i Storstugan en mængde originale billeder. Disse findes i dag i Historiska Museum i Stockholm, og i huset findes kun kopier af disse.
Min mormors mor Calla Curman var datter af Carl F. Lundström, et kendt navn indenfor 1800 tallets industrialisering i Sverige. Han havde sammen med sin bror der var opfinder forbedret sikkerhedstændstikkerne og havde en stor produktion af disse.
Under første verdenskrig opkøbte Calla Curman, der i 1913 mistede sin mand, området Stångehuvud uden for Lysekil. Dette gjorde hun for at skåne området for ødelæggelse ved stenhugning. Området der senere er blevet fredet forærede hun til Det Kongelige Videnskabsakademi i Stockholm. Du kan læse mere om Stångehuvud, og se billeder derfra på linket Stångehuvud. Andre private billeder fra Stångehuvud kan ses på linket billeder fra Stångehuvud.

Husene i Lysekil overtog Calla og Carl Curmans fire børn, som du ser ovenfor. De satte huset på aktier som kun efterkommere af Calla og Carl Curman kan eje. Husene der i dag er fredede står fuldstændig som da Calla og Carl Curman forlod dem.

Min mormor Min mormors aner finder du på linket Ingrid Sophia Carolina Curman.


Min mormors anetavle finder du på dette link.